Pravidla ochrany soukromí

Provozovatel e-shopu www.odindianu.cz, IČO 88292983, sídlo Písnické zahrady 425/7, Praha 4, 142 00 zpracovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím za účelem plnění a dodatečného potvrzení Obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle právních předpisů.

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je Ing. Barbora Křížová, IČO 88292983 se sídlem Písnické zahrady 425/7, Praha 4, 142 00 (dále jen „Správce“);

Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: info@odindianu.cz, tel.: +420 732 106 409;

Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.


Zdroje zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které správce získal na základě plnění Kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky v internetovém obchodě www.odindianu.cz

Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro plnění Kupní smlouvy;

Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:

 1. Za účelem vyřízení elektronické objednávky kupujícího (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo);
 2. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem;
 3. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

Doba uchovávání osobních údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu;

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem
a kupujícím.

Subdodavateli správce jsou:

 • Webnode AG (systém e-shopu);
 • Česká pošta, s.p. (doručovací služba);
 • Zásilkovna s.r.o. (doručovací služba);
 • Fakturoid s.r.o. (fakturační nástroj);
 • Google Analytics (měření návštěvnosti).

Práva kupujícího

Podle podmínek stanovených v Zákoně má kupující právo:

 • Na přístup ke svým osobním údajům;
 • Na opravu osobních údajů;
 • Na vymazání osobních údajů;
 • Vznést námitku proti zpracování;
 • Na přenositelnost údajů;
 • Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: info@odindianu.cz;
 • Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce www.odindianu.cz potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;

2. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tato Pravidla vstupují v platnost 27.12.2021